EPA  VRAAG EN ANTWOORD
 


| Energielabel | Vraag en antwoord | Aanvraagformulier |

  1. Wat is het energielabel?
  2. Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?
  3. Ik heb een huis dat in 1998 (of later) gebouwd is. Moet ik dan ook een energielabel aanvragen?
  4. Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?
  5. Hoeveel kost een energielabel?
  6. Hoe ziet het energielabel eruit?
  7. Waarom wordt het energielabel ingevoerd?
  8. Wat doet VROM om meer bekendheid te geven aan het energielabel ?

Energieprestatieadvies (EPA)

  1. Wat is een energieprestatieadvies?
  2. Als ik een EPA heb, moet ik dan straks ook een energielabel overhandigen bij verkoop of verhuur van mijn woning?

Energielabel

1. Wat is het energielabel?
Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor autos en witgoed. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Een erkende (gecertificeerde) adviseur kan een energielabel voor uw woning verstrekken. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

2. Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?
Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel kunnen overhandigen aan de koper/huurder. Voor huurwoningen van een woningcorporatie geldt als ingangsdatum 1 januari 2009. Voorwaarde is wel dat de corporatie voor die datum al haar woningen van een energielabel heeft voorzien. Particuliere verhuurders dienen wel vanaf 1 januari 2008 een energielabel te kunnen overleggen.

3. Ik heb een huis dat in 1998 (of later) gebouwd is. Moet ik dan ook een energielabel aanvragen?
Als uw woning in 1998 of later is gebouwd is er vooraf al een berekening gemaakt die leidde tot de zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De berekening is tegelijk met de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend bij de gemeente. Als de bouwvergunning  niet langer dan 10 jaar geleden is verstrekt, is de EPC ook geldig als energielabel.

4. Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?
Een gecertificeerd adviseur ( Martens Vastgoed is een gecertificeerd bedrijf )kan een energielabel verstrekken. Daarvoor komt hij langs en doet een onderzoek in de woning. Na het onderzoek stelt hij het energielabel vast. Vanaf 1 september 2007 is er een lijst met gecertificeerde adviseurs beschikbaar.

5. Hoeveel kost een energielabel?
Energielabel € 209,00 excl. btw
Maatwerk € 249,00 excl. btw.
Appartement ( indien het gehele blok wordt gelabeld ) € 125,00 excl. btw
Referentieobject € 60,00 excl.btw

Indien een VVE gebruik wil maken  van onze diensten zullen hiervoor speciale tarieven worden gehanteerd. Wij van Martens Vastgoed zullen u dan ook graag van dienst zijn een offerte aan te bieden.

6. Hoe ziet het energielabel eruit?
Het energielabel zal er vrijwel hetzelfde uitzien als de labels voor witgoed en auto's. Het label loopt van klasse A t/m G. In het label staat het adres en de energieprestatie van de woning. Daarvan afgeleid valt de woning in een bepaalde klasse en dat wordt met een letter aangegeven.
Bij het energielabel krijgt u een lijst met mogelijke standaardmaatregelen om het energiegebruik van uw woning te verlagen. Denk aan het isoleren van dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige CV-ketel of het aanbrengen van isolerend glas.

label

7. Waarom wordt het energielabel ingevoerd?
De Europese Unie wil minder afhankelijk zijn van energie uit het buitenland. Een stap in de goede richting is burgers te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning. Verder heeft Nederland zich verplicht om te zorgen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is afgesproken in het verdrag van Kyoto. Het ministerie van VROM heeft de algemene coördinatie van het Nederlandse klimaatbeleid en is verantwoordelijk voor de vermindering van CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Verder is in Europees verband afgesproken dat de energiepresaties (lees energiegebruik) van gebouwen dienen te verbeteren. Het energielabel is één van de maatregelen waarmee dat kan worden bereikt.

Energieprestatieadvies

8. Wat is een energieprestatieadvies?
Een energieprestatieadvies (EPA) is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen  hoe  energie te besparen. U krijgt een EPA na een onderzoek door een gecertificeerde EPA-adviseur. Die adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie en apparatuur voor verwarming, ventilatie of koeling  van uw woning. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. U kunt met de adviseur afspreken dat u de maatregelen gaat uitvoeren en dat  na controle,  het energielabel wordt afgegeven. Op die manier kunt u het EPA combineren met het energielabel.
Een EPA is een maatadvies en is dus anders dan het energielabel, waarbij alleen algemene adviezen worden gegeven.,

9. Als ik een EPA heb, moet ik dan straks ook een energielabel overhandigen bij verkoop of verhuur van mijn woning?
Dat hangt af van de datum van het EPA. Een EPA dat is opgesteld door een gecertificeerd adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 kan gedurende maximaal tien jaar na adviesdatum gebruikt worden in plaats van het energielabel.
Maar als na opstelling van het EPA energiebesparende maatregelen zijn genomen, zal de woning energiezuiniger zijn dan uit het EPA blijkt. Dan kan het verstandig zijn om bij verkoop of verhuur toch een energielabel te laten opstellen. De woningeigenaar kan dan kosten besparen door de opnamegegevens van het EPA te laten gebruiken als input voor het energielabel. De adviseur neemt de gegevens van de genomen maatregelen mee om tot de energieprestatie voor het energielabel te komen.

| Energielabel | Vraag en antwoord | Aanvraagformulier |